Dlaczego warto zdecydować się na maturę z biologii?

To, jakie przedmioty zdawane na maturze wybierzemy, wywiera wielki wpływ na nasze przyszłe życie – to zestaw zdawanych egzaminów maturalnych ma wpływ na późniejszy wybór kierunku studiów wyższych, a ten z kolei jest decydujący dla naszej kariery zawodowej. Przyszli lekarze, farmaceuci bądź biotechnolodzy bardzo często decydują się na wybór m.in. biologii – jest to przedmiot maturalny, z którego uzyskane wyniki pomagają w rekrutacji na kierunki studiów związane z medycyną i służbą zdrowia. Aby odpowiednio przygotować się do egzaminu dojrzałości, konieczne jest – oprócz zapału, posiadanej wiedzy i pasji – skorzystanie ze specjalnie w tym celu stworzonych pomocy naukowych – w tym celu warto skorzystać z repetytorium “Matura Biologia“.

“Matura. Biologia”, czyli recepta na satysfakcjonujący wynik na egzaminie maturalnym z biologii

Nie jest tajemnicą, że biologia – jako jedna z dziedzin wchodzących w skład nauk przyrodniczych – jest bardzo złożonym, obszernym i skomplikowanym przedmiotem nauczanym w szkole średniej. Przebieg metabolizmu i innych procesów zachodzących w organizmach, budowa i funkcjonowanie organizmów ludzkich, zwierzęcych oraz roślinnych, ekologia – te oraz wiele innych zagadnień to chleb powszedni dla maturzystów pasjonujących się biologią. Są to niełatwe zagadnienia, których opanowanie wymaga dobrej pamięci, koncentracji i systematyczności. Nic dziwnego zatem, że także egzamin maturalny z biologii należy do grona egzaminów uważanych powszechnie przez uczniów szkoły średniej za najtrudniejsze.

Aby odpowiednio przygotować się do egzaminu maturalnego, należy skorzystać z niniejszego repetytorium. Pozwala ono na kompleksowe naukę, jest bowiem złożone z następujących elementów:

  • części praktycznej, czyli zestawu typowych zadań, które jak dotąd pojawiały się na egzaminach maturalnych z biologii. Ich przećwiczenie oraz porównanie rezultatów pracy z wynikami zamieszczonymi w kluczu odpowiedzi to dobry sposób na poznanie specyficznego charakteru poleceń maturalnych i znalezienie swoich słabych oraz mocnych stron pod tym względem;
  • części teoretycznej, tzn. kompendium wiedzy zawierającego wszystkie najważniejsze informacje wymagane na egzaminie zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Naukowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla tzw. nowej matury.

Całość została przygotowana przez autorów posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu podobnych opracowań; ich wielkim atutem jest także praca z uczniami, co pozwala na stworzenie takiego podręcznika, który zaspokoi ich potrzeby.

 

 

>>>