Matura. Biologia

O ile takie przedmioty, jak np. historia, wiedza o społeczeństwie czy język angielski uchodzą za względnie łatwe, to w opinii wielu uczniów szkoły średniej krążą pełne strachu opowieści o najtrudniejszych przedmiotach, w przypadku których egzaminy maturalne są niezwykle trudne, a zdobycie bardzo wysokiego wyniku – wręcz niemożliwe. Do tego niechlubnego grona należy zdaniem niektórych także biologia, czyli nauka o życiu. Czy jest to rzeczywiście tak trudny przedmiot, jak czasem się o nim mówi? Cóż, stopień skomplikowania jest zapewne zależny od indywidualnych możliwości i predyspozycji każdego ucznia z osobna. Jedno jest pewne – zwiększenie szans na wysoki wynik na egzaminie z biologii jest możliwe dzięki nauce wraz z repetytorium maturalnym Matura Biologia – TaniaKsiazka.

“Matura. Biologia” – gwarancja wysokiego wyniku na maturze?

Dobry wynik uzyskany przez maturzystę w ramach matury z przedmiotu: biologia to przepustka na takie prestiżowe oraz perspektywiczne kierunki studiów, jak przede wszystkim: medycyna, farmacja, biotechnologia, psychologia, psychiatria czy psychologia itd. Jeśli zatem chcesz związać swoje przyszłe życie akademickie oraz zawodowe z jedną z tych dziedzin wiedzy, przystąpienie do matury z biologii jest nie tylko zalecane, ale wręcz konieczne – wynik z egzaminu maturalnego z biologii jest w przypadku tych kierunków studiów często decydujący podczas rekrutacji do szkoły wyższej.

Tymczasem, przygotowanie do tego wielkiego, trudnego wyzwania, jakim jest niewątpliwie w życiu każdego młodego człowieka egzamin dojrzałości, wymaga wielu trudów i wyrzeczeń oraz systematycznej nauki. Autorzy niniejszego repetytorium maturalnego są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w ramach pracy z uczniem oraz przygotowywania podobnych podręczników. Dzięki posiadanej wiedzy oraz kwalifikacjom są oni w stanie zidentyfikować potrzeby maturzysty przygotowującego się do egzaminu z biologii i zapewnić mu kompleksowe vademecum. W związku z tym opracowanie “Matura. Biologia” zostało podzielone na dwie główne części:

  • teoretyczną, która zawiera wszystkie istotne informacje z punktu widzenia egzaminu maturalnego,
  • praktyczną, tzn. zestaw najczęściej spotykanych na maturze zadań.

Całość została opracowana w zgodzie z obecną podstawą programową.

 

 

>>>

Czas na maturę z biologii

Biologia to nauka o życiu; opowiada o tym, jak ono powstaje, jak funkcjonują żywe organizmy, a wreszcie – co im szkodzi i doprowadza do obumierania. Jest to niezwykle trudna dziedzina wiedzy, także na poziomie szkoły średniej. Na przystąpienie do matury z tego przedmiotu szkolnego decyduję się zazwyczaj jedynie najwięksi pasjonaci. Pomocne w nauce do matury z biologii jest opracowanie “Matura Biologia” (https://www.taniaksiazka.pl/t/matura-biologia-2021).

“Matura. Biologia”, czyli repetytorium dla (niemal) każdego maturzysty

Biologia jest niezwykle pasjonującą, lecz jednocześnie niezmiernie złożoną i trudną w opanowaniu dziedziną nauki. Tym, co ją charakteryzuje, jest bardzo duża ilość wiedzy (tak teoretycznej, jak i praktycznej), którą musi przyswoić każdy, kto zamierza po zdanym egzaminie maturalnym kontynuować naukę na studiach biotechnologicznych, medycznych bądź farmaceutycznych. Przeciętny wynik na maturze z biologii nie oznacza sukcesu! Studia, zwłaszcza obejmujące kierunki związane z medycyną, są w Polsce szczególnie oblegane. Aby pokonać licznych rywali w rekrutacji na te kierunki studiów, należy osiągnąć bardzo wysoki wynik na maturze z biologii. Zdecydowanie nie jest to cel łatwy do osiągnięcia, aczkolwiek kompleksowe przygotowanie, pozwala na jego osiągnięcie.

Najważniejsza jest w tym przypadku wiedza teoretyczna. Autorzy opracowania maturalnego “Matura. Biologia” doskonale zdają sobie sprawę z potrzeb uczniów, dlatego znaczna część repetytorium skupiona jest na zagadnieniach teoretycznych. W kompendium zamieszczono zwięzłe, lecz pełne merytorycznych treści podsumowanie zawierające wszystkie  informacje dotyczące tych zagadnień, których dobra znajomość jest bezwzględnie wymagana na egzaminie. Sumienne przestudiowanie materiałów zamieszczonych w kompendium nie daje stuprocentowej gwarancji na dostanie się na wymarzone studia, ale wydatnie zwiększa szanse na wysoki wynik. 

Oczywiście, nie wolno zapominać także o zagadnieniach praktycznych – nauka do egzaminu maturalnego powinna obejmować także wykonywanie typowych zadań maturalnych. Taka metoda nauki jest bardzo pomocna szczególnie w celu zaznajomienia się ze specyfiką poleceń na egzaminie maturalnym. Po przerobieniu dużej ilości typowych zadań niewiele podczas samego egzaminu jest w stanie nas zaskoczyć – a to pozwoli uniknąć dodatkowego stresu.

 

 

 

>>>